Individuālā pētījuma 1.6 publikācijas

SIA “DIVI grupa” individuālais pētījums 1.6 “Pētījums par biznesa procesu korektuma algoritmiem” sadarbībā ar IT kompetences centru, SIA “Datorikas institūts DIVI grupa” un Latvijas Universitāti tika īstenots no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis bija izpētīt un izstrādāt specifiskus algoritmus, kas ļautu veikt domēna specifiskā valodā aprakstītu biznesa procesu iekšējās (semantiskās) konsistences kontroli un koriģēšanu. Pētījums ietver sevī gan biznesa procesu korektuma precīzu definīciju, gan algoritmu izstrādi, kas konkrētā modelī pārbauda atbilstošo procesu korektumu.

Pētījuma rezultāti iekļauti:

  • Ivo Oditis (DIVI Grupa), Jānis Bičevskis (LU). Asynchronous Runtime Verification of Business Processes. Konference Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyn2015), Rīgā, 03. – 05.06.2015. Raksts iekļauts konferences krājumos un tiks indeksēts SCOPUS līdz 2016.gada beigām.
  • Ivo Oditis (DIVI Grupa), Jānis Bičevskis (LU). Asynchronous Runtime Verification of Business Processes: Proof of Concept. Konference Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyn2015), Rīgā, 03. – 05.06.2015 Apstiprināts publicēšanai žurnāla “International Journal of Simulation Systems, Science and Technology” 16.numura sējumā, kas tiks izdots 2016.gada martā un tiks indeksēts SCOPUS līdz 2016.gada beigām.

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar  Zani Bičevsku (tālr. 67291020, zane.bicevska@di.lv).