Monthly Archives: 21.01.2016.

Individuālā pētījuma 1.3 publikācijas

SIA “VISMA Enterprise” īstenotais pētījums 1.3 “Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem” sadarbībā ar IT kompetences centru un Rīgas tehnisko  universitāti tika īstenots no 2015.gada janvāra līdz decembrim.

Pētījuma mērķis bija izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA (angl. Service Oriented Architecture) principiem.

Pētījuma rezultātā sagatavotas vairākas publikācijas:

  • Šūpulniece, I., Bērziša, S., Poļaka, I., Grabis, J., Meiers, E., Ozoliņš, E. Source Code Driven Decomposition of Object-Oriented Legacy Systems: A Systemic Literature Review and Research Outlook. Product-Focused Software Process Improvement: 16th International Conference (PROFES 2015), Itālija, Bolzano, 2.-4. decembris, 2015. Cham: Springer International Publishing, 2015, 328.-334.lpp. ISBN 978-3-319-26843-9. e-ISBN 978-3-319-26844-6. Pieejams: doi:10.1007/978-3-319-26844-6. Raksts indeksēts SCOPUS datu bāzē. Skat. internetā: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-26844-6_24
  • Bērziša S., Poļaka I., Šūpulniece I.,Grabis J., Ozoliņš E., Meiers E., Method for Decomposition of Monolithic Enterprise Applications. Tiks prezentēta 2016.gada aprīlī SAC 2016, 31st ACM Symposium on Applied Computing.
  • Šūpulniece I., Poļaka I., Bērziša S., Ozoliņš E., Palacis E., Meiers E., Grabis J., Source Code Driven Enterprise Application Decomposition: Preliminary Evaluation. Procedia Computer Science Volume 77, 2015, Pages 167–175, ICTE in regional Development 2015 Valmiera, Latvia. Tiks indeksēts SCOPUS datu bāzē. Skat. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915038879.
  • Supulniece I., Polaka I., Berzisa S., Meiers E., Ozolins E., Grabis J. Decomposition of Enterprise Application: A Systemic Literature Review and Research Outlook. Iesniegts RTU zinātniskajam žurnālam.

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar SIA “VISMA Enterprise” pārstāvi Egilu Meieru (tālr. 67116211, Egils.Meiers@visma.lv).