Nozares pētījuma 1.17 publikācija

Nozares pētījuma 1.17 “Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde” rezultāti iekļauti jaunā publikācijā:

  • J. Judrups, U. Zandbergs, I. Arhipova, L.Vaisnore. Architecture of Competence-Based Human Resource Development Solution.Procedia Computer Science, Volume 77, 2015, Pages 184–190, ICTE in regional Development 2015 Valmiera, Latvia, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology” un AS “Datorzinību centrs”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt, validēt un sagatavot ieviešanai uz e-mācībām balstītu zināšanu vadības risinājumu. Izstrādātais risinājums nodrošinās līdz šim praksē neīstenotu pieeju zināšanu vadības un e-mācību jomu integrācijai.