Nozares pētījuma 1.15 publikācija

Nozares pētījuma 1.15 “Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju un biznesa mērķiem” rezultāti iekļauti jaunā publikācijā:

  • J. Judrups, U. Zandbergs, I. Arhipova, L.Vaisnore. Architecture of Competence-Based Human Resource Development Solution.Procedia Computer Science, Volume 77, 2015, Pages 184–190, ICTE in regional Development 2015 Valmiera, Latvia, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji bija SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “VISMA Enterprise”, pētījuma īstenošanā iesaistīti arī SIA “Lattelecom” un SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par principiem, kā izstrādāt  universālu kompetenču modeli, ar kura palīdzību varētu noteikt kompetenču prasības darbiniekiem, kā arī Iegūt jaunas zināšanas par iespējām pielietot subjektīvus un objektīvus kritērijus kompetenču novērtēšanā, kā arī  izpētīt un izstrādāt kompetenču iztrūkuma novērtēšanas metodes.