Monthly Archives: 22.01.2016.

Individuālā pētījuma 2.5 publikācijas

Individuālo pētījumu Nr. 2.5 “Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai” no 2011.gada rudens līdz 2013.gada rudenim īstenoja SIA “OptimEyz” sadarbībā ar IT kompetences centru.

Pētījuma mērķi bija:

  • izpētīt dažādas sarežģītības pakāpes latviešu valodas tekstu lasīšanas īpatnības sākumskolas bērniem, izmantojot acu kustību pierakstu metodi;
  • izstrādāt lasāmības formulas iegūšanas metodiku latviešu valodas tekstiem;
  • iegūt lasāmības formulu latviešu valodas tekstam sākumskolas bērnu grupai, kas ļautu kvantitatīvi novērtēt teksta sarežģītību, sastādot šai mērķa grupai paredzētus didaktiskus tekstus..

Par pētījuma starpposma rezultātiem sagatavots un pieņemts publicēšanai 15.starptautiskās konferences “Engineering for Rural Development” materiālos raksts:

  • Atvars, A., Umbrasko S., Markuss D. Reading errors and eye fixation durations of primary school Latvian readers.

Nozares pētījuma 1.17 publikācija

Nozares pētījuma 1.17 “Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde” rezultāti iekļauti jaunā publikācijā:

  • J. Judrups, U. Zandbergs, I. Arhipova, L.Vaisnore. Architecture of Competence-Based Human Resource Development Solution.Procedia Computer Science, Volume 77, 2015, Pages 184–190, ICTE in regional Development 2015 Valmiera, Latvia, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology” un AS “Datorzinību centrs”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt, validēt un sagatavot ieviešanai uz e-mācībām balstītu zināšanu vadības risinājumu. Izstrādātais risinājums nodrošinās līdz šim praksē neīstenotu pieeju zināšanu vadības un e-mācību jomu integrācijai.

Nozares pētījuma 1.15 publikācija

Nozares pētījuma 1.15 “Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju un biznesa mērķiem” rezultāti iekļauti jaunā publikācijā:

  • J. Judrups, U. Zandbergs, I. Arhipova, L.Vaisnore. Architecture of Competence-Based Human Resource Development Solution.Procedia Computer Science, Volume 77, 2015, Pages 184–190, ICTE in regional Development 2015 Valmiera, Latvia, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji bija SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “VISMA Enterprise”, pētījuma īstenošanā iesaistīti arī SIA “Lattelecom” un SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par principiem, kā izstrādāt  universālu kompetenču modeli, ar kura palīdzību varētu noteikt kompetenču prasības darbiniekiem, kā arī Iegūt jaunas zināšanas par iespējām pielietot subjektīvus un objektīvus kritērijus kompetenču novērtēšanā, kā arī  izpētīt un izstrādāt kompetenču iztrūkuma novērtēšanas metodes.

Nozares pētījuma 1.11 publikācija

Nozares pētījuma 1.11 “Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde” rezultāti iekļauti publikācijā:

– Kazakovs M., Verdina A., Arhipova I. Automation of Human Resources Development Planning. Procedia Computer Science, Volume 77, 2015, Pages 234–239. ICTE in regional Development 2015 Valmiera, Latvia, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji bija SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas datoru akadēmija”, pētījuma īstenošanā iesaistīti IT kompetences centrs, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt detalizētus pārvaldības modeļus procesiem, kas saistīti ar cilvēkresursu attīstības plānošanu, kā arī definēt biznesa un tehnoloģiskās prasības automatizētiem risinājumiem šo modeļu atbalstam.