Monthly Archives: 05.10.2015.

Individuālā pētījuma 2.1 publikācijas indeksētas

Individuālo pētījumu Nr. 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada septembrim īstenoja SIA “Tilde”, sadarbībā ar IT kompetences centru, AS “Datorzinību centrs” un Tildes Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem.

Pētījuma mērķis bija iegūt jaunas zināšanas un metodes ērtākai dabīgās valodas lietošanai mobilajās ierīcēs, izpētīt lietošanas scenārijus dialogsistēmām un jautājumu atbildēšanas sistēmām mobilajās ierīcēs, radīt metodoloģiskos ieteikumus lietotājam draudzīgas multimodālas saskarnes izveidē, iegūt jaunas zināšanas par daudzvalodību un diskursa analīzi dialogsistēmās, dialogsistēmu pielāgošanu jaunām jomām un lietotājiem, izstrādāt un praksē novērtēt sistēmas prototipu.

Pētījuma rezultāti apkopoti publikācijās, kas indeksētas SCOPUS un WEB of Science datu bāzēs:

  • Inguna Skadiņa, Inese Vīra, Janis Teseļskis and Raivis Skadiņš. 2014. Mobile Intelligent Virtual Agent with Translation Functionality. Proceedings of NLDB 2014, LNCS 8455, 258–261. (Scopus)
  • Inese Vīra, Jānis Teseļskis,  Inguna Skadiņa I. (2014). Towards the development of the multilingual multimodal virtual agent. Proceedings of  9th International Conference on NLP PolTAL 2014, 470-477, LNCS, Vol. 8686, Springer. (Scopus)
  • Inese Vira and Andrejs Vasiljevs. 2014.The Development of Conversational Agent Based Interface, Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 46-53. (Web of Science) http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38002