Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Economics and Finance, Vol.26 (2015):

  • Balina S., Paulins N., Context Aware Mobile Learning as a Factor for Economic Growth.  Procedia Economics and Finance, Vol. 26 (2015), pp. 657-662. Skatīt šeit

Individuālo pētījumu īstenoja AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar IT kompetences centru. Projekta mērķis bija izstrādāt jaunus tehnoloģiskus risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai, izmantojot mobilās ierīces.

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar AS “Datorzinību centrs” pārstāvi Signi Bāliņu (tālr. 67338366, signe.balina@dzc.lv).