Individuālā pētījuma 2.10 publikācijas

SIA “LETA” individuālais pētījums Nr. 2.10 “Runas atpazīšanas iespēju izpēte audiomateriāla automātiskai transkribēšanai mediju monitoringā” sadarbībā ar IT kompetences centru un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu tika īstenots no 2014.gada janvāra līdz decembrim.

Pētījuma mērķis bija veikt nozarei un lietojumam specifisku pētījumu atslēgvārdu atpazīšanā, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību. Tāpēc pētījuma ietvaros tika izstrādāts specializēts LETA mediju monitoringā (piem., TV un radio ziņās, intervijās un diskusijās) izmantoto atslēgvārdu meklēšanas un atpazīšanas sistēmas prototips latviešu valodai, kas tika pārbaudīts iegūto rezultātu specifiskajos ziņu aģentūras LETA mediju monitoringa procesos.

Pētījuma rezultātā sagatavotas publikācijas, kas iekļautas starptautiskos rakstu krājumos:

  • Dargis R., Znotins A., Baseline for Keyword Spotting in Latvian Broadcast Speech. In Proceedings  of the Sixth International Conference “Human Language Technologies –  The Baltic Perspective” (Baltic HLT 2014), A. Utka et al. (Eds.):  Human Language Technologies – The Baltic Perspective, Volume 268, IOS  Press, 2014, pp 75-82. Skat. internetā: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38007
  • Znotins A., Polis K., Dargis R. Media Monitoring System for Latvian Radio and TV Broadcast. Prezentēta 2015.gada septembrī INterspeech 2015 konferencē Drēzdenē. Skat. internetā: http://interspeech2015.org//wp-content/uploads/direct/INTERSPEECH_2015_AbstractBook.pdf

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar SIA “LETA” pārstāvi Ievu Portnaju (tālr. 67029304, ieva.portnaja@leta.lv).