Individuālā pētījuma 2.4 publikācijas

Individuālo pētījumu Nr. 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada septembrim īstenoja SIA “Tilde”, sadarbībā ar IT kompetences centru, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu (LU MII) un Tildes Igaunijas uzņēmumu.

Pētījuma mērķis bija iegūt jaunas zināšanas runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, aplūkot pasaulē aktuālās izvirzītās hipotēzes un to piemērotību mazajām valodām, kā arī iegūt jaunas zināšanas par runas atpazīšanas tehnoloģiju izpētei un produktu izstrādei nepieciešamo resursu kopumu, veikt inovatīvus pētījumus, un izstrādāt eksperimentālu runas sintēzes un atpazīšanas sistēmu prototipus.

Par pētījuma starpposma rezultātiem publicēti raksti, kas iekļauti starptautiskos rakstu krājumos:

  • Askars Salimbajevs and Jevgenijs Strigins. 2015. Error Analysis and Improving Speech Recognition for Latvian language. Proceedings of RANLP 2015, 563-569.
  • Askars Salimbajevs and Jevgenijs Strigins. 2015. Latvian Speech-To-Text Transcription Service. Proceedings of Interspeech 2015.