Monthly Archives: 08.09.2015.

Nozares pētījuma 1.17 publikācijas

Nozares pētījuma 1.17 “Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde” publikācijas iekļautas SCOPUS datu bāzē:

  • Judrups J., Zandbergs U., Kazakovs M. Competence based human resource development solution. Engineering for rural development. Jelgava, 20-22.05.2015, pp. 669-674, skatīt šeit.
  • Zandbergs U., Judrups J. Evaluating competences with computerized tests. Engineering for rural development. Jelgava, 20-22.05.2015, pp. 625-630, skatīt šeit.
  • Judrups J. Analysis of Knowledge Management and E-Learning Integration Approaches. ICEIS 2015, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology” un AS “Datorzinību centrs”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt, validēt un sagatavot ieviešanai uz e-mācībām balstītu zināšanu vadības risinājumu. Izstrādātais risinājums nodrošinās līdz šim praksē neīstenotu pieeju zināšanu vadības un e-mācību jomu integrācijai.

Nozares pētījuma 1.15 publikācijas

Nozares pētījuma 1.15 “Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju un biznesa mērķiem” publikācijas iekļautas SCOPUS datu bāzē:

  • Judrups J., Zandbergs U., Kazakovs M. Competence based human resource development solution. Engineering for rural development. Jelgava, 20-22.05.2015, pp. 669-674, skatīt šeit.
  • Zandbergs U., Judrups J. Evaluating competences with computerized tests. Engineering for rural development. Jelgava, 20-22.05.2015, pp. 625-630, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “VISMA Enterprise”, pētījuma īstenošanā iesaistīti arī SIA “Lattelecom” un SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par principiem, kā izstrādāt  universālu kompetenču modeli, ar kura palīdzību varētu noteikt kompetenču prasības darbiniekiem, kā arī Iegūt jaunas zināšanas par iespējām pielietot subjektīvus un objektīvus kritērijus kompetenču novērtēšanā, kā arī  izpētīt un izstrādāt kompetenču iztrūkuma novērtēšanas metodes.

Nozares pētījuma 1.11 publikācija

Nozares pētījuma 1.11 “Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde” rezultāti iekļauti publikācijā, kas indeksēta Scopus datu bāzē:

– Judrups J., Zandbergs U., Kazakovs M. Competence based human resource development solution. Engineering for rural development. Jelgava, 20-22.05.2015, pp. 669-674, skatīt šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas datoru akadēmija”, pētījuma īstenošanā iesaistīts IT kompetences centrs, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt detalizētus pārvaldības modeļus procesiem, kas saistīti ar cilvēkresursu attīstības plānošanu, kā arī definēt biznesa un tehnoloģiskās prasības automatizētiem risinājumiem šo modeļu atbalstam.