Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu par pētnieku pakalpojumu medicīnas zinātnēs.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 04.06.2013 MK noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt šeit, vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  13.08.2015. līdz 03.09.2015 no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2015. gada 3.septembrim plkst. 17:00.