Monthly Archives: 02.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

A/S „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.13 „Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte”, izsludināja iepirkumu par Datubāzes modeļa un datu apmaiņas operāciju prototipu izstrādi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 22.07.2015. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz A/S “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2015. gada 22.jūlijam plkst. 17:00.