Individuālā pētījuma 2.5 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.5 “Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai” no 2011.gada rudens līdz 2013.gada rudenim īstenoja SIA “OptimEyz” sadarbībā ar IT kompetences centru.

Pētījuma mērķi bija:

  • izpētīt dažādas sarežģītības pakāpes latviešu valodas tekstu lasīšanas īpatnības sākumskolas bērniem, izmantojot acu kustību pierakstu metodi;
  • izstrādāt lasāmības formulas iegūšanas metodiku latviešu valodas tekstiem;
  • iegūt lasāmības formulu latviešu valodas tekstam sākumskolas bērnu grupai, kas ļautu kvantitatīvi novērtēt teksta sarežģītību, sastādot šai mērķa grupai paredzētus didaktiskus tekstus..

Par pētījuma starpposma rezultātiem publicēts raksts:

  • Atvars, A., Tekstu lasāmība sākumskolā. No: Bērnu Valoda Latvijā 21. gadsimtā, R.: Zinātne, 2015, 27.- 48. lpp. (izdevis: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Akadēmijas Bērna valodas pētījumu centrs).