Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu – pētnieku pakalpojumu medicīnas zinātnēs.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt šeit, vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  03.07.2015. līdz 23.07.2015 no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

–          Tehniskā specifikācija

–          1.pielikums. Darba uzdevums

–          2.pielikums. Pētījuma projekta apraksts

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2015. gada 23.jūlijam plkst. 17:00.