Monthly Archives: 24.07.2015.

Individuālā pētījuma 2.5 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.5 “Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai” no 2011.gada rudens līdz 2013.gada rudenim īstenoja SIA “OptimEyz” sadarbībā ar IT kompetences centru.

Pētījuma mērķi bija:

  • izpētīt dažādas sarežģītības pakāpes latviešu valodas tekstu lasīšanas īpatnības sākumskolas bērniem, izmantojot acu kustību pierakstu metodi;
  • izstrādāt lasāmības formulas iegūšanas metodiku latviešu valodas tekstiem;
  • iegūt lasāmības formulu latviešu valodas tekstam sākumskolas bērnu grupai, kas ļautu kvantitatīvi novērtēt teksta sarežģītību, sastādot šai mērķa grupai paredzētus didaktiskus tekstus..

Par pētījuma starpposma rezultātiem publicēts raksts:

  • Atvars, A., Tekstu lasāmība sākumskolā. No: Bērnu Valoda Latvijā 21. gadsimtā, R.: Zinātne, 2015, 27.- 48. lpp. (izdevis: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Akadēmijas Bērna valodas pētījumu centrs).

Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Līdz 2015. gada jūnijam noslēgušies jau 22 pētījumi, no tiem 6 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 16 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 13 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.

Tāpat turpinās aktīva pārējo pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs un publikācijās, sīkāku informāciju par pētījumiem un to dalību starptautiskos pasākumos var iegūt IT kompetences centrs mājas lapā, sadaļā – aktualitātes, vai pētījumi.

Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrija un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

 

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu – pētnieku pakalpojumu medicīnas praktiķi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt šeit, vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  03.07.2015. līdz 23.07.2015 no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

–          Tehniskā specifikācija

–          1.pielikums. Pētījuma projekta apraksts

–          2.pielikums. Darba uzdevums

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2015. gada 23.jūlijam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu – pētnieku pakalpojumu medicīnas zinātnēs.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt šeit, vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  03.07.2015. līdz 23.07.2015 no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

–          Tehniskā specifikācija

–          1.pielikums. Darba uzdevums

–          2.pielikums. Pētījuma projekta apraksts

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2015. gada 23.jūlijam plkst. 17:00.