Monthly Archives: 26.06.2015.

Nozares pētījuma 1.19 rezultāti

SIA “IT kompetences centrs” nozares pētījums 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” sadarbībā ar SIA “Ecommerce Accelerator” un SIA Visma Enterprise  tika īstenots no 2013. gada janvāra līdz 2015. gada jūnijam.

Pētījuma mērķis bija izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.

Pētījuma laikā tika izstrādāts un publicēts atvērtais standarts „Mobilo lietojumu un viedkaršu tīmekļa servisa vadības sistēma: metodes ārējo servisu integrācijai un datu sinhronizācijai” ITKC un sadarbības partneru interneta vietnēs.

Plašāku informāciju sniegs:

Irina Arhipova

Skanstes iela 54, Rīga, LV-1013, Latvija

Tālr.:      +371 67777751

Fakss:    +371 67777746

E-pasts: info@ecommerceaccelerator.lv