Monthly Archives: 29.05.2015.

Individuālā pētījuma 1.21 publikācija

SIA „ZZ Dats” nozares pētījums 1.21 „Pētījums par biznesa procesu efektīvu transformēšanu uz mākoņskaitļošanai pielāgotu sistēmas arhitektūru” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada jūnijam.

Pētījuma mērķis bija veikt izpēti par efektīvu biznesa procesu transformēšanu uz sistēmas arhitektūru, kas pielāgota mākoņskaitļošanai un spēj darboties arī mobilajās ierīcēs. Pētījuma objekts – komplekss biznesa procesu transformācijas algoritms, kura izveidošanā jāievēro, ka veidojamās sistēmas arhitektūras modelim jābūt kā optimālam risinājumam starp izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem.

Pētījuma laikā sagatavots zinātnisks raksts, kas publicēts starptautiskā konferences rakstu krājumā. „The First International Workshop on Social Aspects of Business Intelligence and Technology” :

  • Peteris Stipravietis, Edzus Zeiris, Maris Ziema, Inita Kindzule, Rudite Cevere “Cost Efficiency Calculation and Analysis for Business Processes Transformation to Cloud Computing Systems Architecture”, IARIA, presented in BUSTECH 2015: The Fifth International Conference on Business Intelligence and Technology, Nice, France, 22 – 27 March, 2015, pp.38-45.ISBN: 978-1-61208-395-7, skatīt internetā 38-45 lpp:  Ar materiālu var iepazīties šeit: 

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA „ZZ Dats” pārstāvis Pēteris Stipravietis

e-pasts: Peteris.Stipravietis@zzdats.lv

Individuālā pētījuma 2.4 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, aplūkot pasaulē aktuālās izvirzītās hipotēzes un to piemērotību mazajām valodām, kā arī iegūt jaunas zināšanas par runas atpazīšanas tehnoloģiju izpētei un produktu izstrādei nepieciešamo resursu kopumu, veikt inovatīvus pētījumus, un izstrādāt eksperimentālu runas sintēzes un atpazīšanas sistēmu prototipus.

Par pētījuma starpposma rezultātiem publicēts raksts, kas iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Askars Salimbajevs and Jevgenijs Strigins. 2015. Using sub-word n-gram models for dealing with OOV in large vocabulary speech recognition for Latvian. Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2015, NEALT Proceeding Series, Vol. 23, 281-286.

Saite uz rakstu krājumu: http://www2.lingfil.uu.se/nodalida2015/

Individuālā pētījuma 2.4 rezultāti

Individuālo pētījumu Nr. 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, aplūkot pasaulē aktuālās izvirzītās hipotēzes un to piemērotību mazajām valodām, kā arī iegūt jaunas zināšanas par runas atpazīšanas tehnoloģiju izpētei un produktu izstrādei nepieciešamo resursu kopumu, veikt inovatīvus pētījumus, un izstrādāt eksperimentālu runas sintēzes un atpazīšanas sistēmu prototipus.

Pētījumā izstrādātais runas atpazinējs pieejams SIA “Tilde” mājas lapā!

Nozares pētījuma 1.19 publikācija

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” jaunākais raksts publicēts ICEIS 2015.gada konferencē:

  • Vitols G., Bumanis N., Smirnova J., Salajevs V., Arhipova I., Smits I. Multi-payment solution for smartlet applications. Proceedings of 17th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 2, Barselona, Spain, 27 – 30 April 2015, ISBN: 978-989-758-097-0, P.668-673. Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.