Nozares pētījuma 1.19 publikācija

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science, Vol.43 (2015):

  • Bumanis N., Vitols G., Smits I., Smirnova J., Arhipova I., Salajevs V. Service Oriented Solution for Managing Smartlets. Procedia Computer Science, Vol.43 (2015), pp. 33-40, 2015., Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.