Nozares pētījuma 1.17 publikācija

Nozares pētījuma 1.17 “Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science, Vol.43 (2015):

  • Judrups J. Analysis of Knowledge Management and E-Learning Integration Models. Procedia Computer Science, Vol.43 (2015), pp 154–162, 2015., Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology” un AS “Datorzinību centrs”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt, validēt un sagatavot ieviešanai uz e-mācībām balstītu zināšanu vadības risinājumu. Izstrādātais risinājums nodrošinās līdz šim praksē neīstenotu pieeju zināšanu vadības un e-mācību jomu integrācijai.