Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science, Vol.43 (2015):

  • Paulins N., Balina S., Arhipova I. Learning Content Development methodology for Mobile Devices.  Procedia Computer Science, Vol.43 (2015), pp. 147-153. Skatīt šeit

Individuālo pētījumu īsteno AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar IT kompetences centru. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus tehnoloģiskus risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai, izmantojot mobilās ierīces.