Monthly Archives: 01.04.2015.

Nozares pētījuma 1.17 publikācija

Nozares pētījuma 1.17 “Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science, Vol.43 (2015):

  • Judrups J. Analysis of Knowledge Management and E-Learning Integration Models. Procedia Computer Science, Vol.43 (2015), pp 154–162, 2015., Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Lattelecom”, SIA “Lattelecom Technology” un AS “Datorzinību centrs”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt, validēt un sagatavot ieviešanai uz e-mācībām balstītu zināšanu vadības risinājumu. Izstrādātais risinājums nodrošinās līdz šim praksē neīstenotu pieeju zināšanu vadības un e-mācību jomu integrācijai.

Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science, Vol.43 (2015):

  • Paulins N., Balina S., Arhipova I. Learning Content Development methodology for Mobile Devices.  Procedia Computer Science, Vol.43 (2015), pp. 147-153. Skatīt šeit

Individuālo pētījumu īsteno AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar IT kompetences centru. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus tehnoloģiskus risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai, izmantojot mobilās ierīces.

Nozares pētījuma 1.19 publikācija

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science, Vol.43 (2015):

  • Bumanis N., Vitols G., Smits I., Smirnova J., Arhipova I., Salajevs V. Service Oriented Solution for Managing Smartlets. Procedia Computer Science, Vol.43 (2015), pp. 33-40, 2015., Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “VISMA Enterprise” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.