Individuālā pētījuma 1.12 publikācija

AS “RIX Technologies” individuālais pētījums 1.12 “Perspektīvās datu vizualizācijas metožu izpēte biznesa procesiem nepieciešamo saistīto lielo datu analīzei” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013.gada novembra līdz 2014.gada decembrim.

Pētījuma mērķis bija definēt arhitektūru perspektīvās datu vizualizācijas sistēmas komponentēm – klasterēšanas tehnoloģijas un mākoņdatošanas sistēmai, un bezshēmas datu glabātuvei, izveidot datu analīzē efektīvi izmantojamus vizualizācijas modeļus un izvērtēt izveidotās arhitektūras un modeļu pielietošanas efektivitāti dažāda apjoma datiem un datu plūsmām.

Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē WSEAS 9th International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA ’15) un publicēti konferences materiālos:

  • J. Rats “NoSQL document datastore as a backend of the visualization platform for ECM system”, WSEAS 9th International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA ’15), Dubai, United Arab Emirates, February 22-24, 2015, p. 354-359.