Monthly Archives: 18.03.2015.

Kompetences centru aktualitātes 2015. gada sākumā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014. gada 31. oktobrī stājas spēkā jaunie grozījumi MK noteikumos Nr. 361, kas nosaka, ka Kompetences centru atbalsta programmas projektu ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 31.decembrim.

2014. gada nogalē IT kompetences centram bija iespēja saņemt papildus finansējumu, līdz ar to līdzšinējais pētījumu saraksts papildināts ar trīs jauniem pētījumiem:

  • pētījums Nr. 1.3. „Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem”. Tā mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA (angl. Service Oriented Architecture) principiem.

Pētījumu īsteno „VISMA Enterprise”, sadarbībā ar zinātnisko partneri Rīgas Tehnisko universitāti.

  • pētījums Nr. 2.11. „Par mākoņbāzētās paradigmas pielietojamību valodas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai”. Tā mērķis ir veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par mākoņbāzētu valodas tehnoloģiju pakalpojumu izveidi un izstrādāt pakalpojumu prototipu, kas ļautu paaugstināt komersantu konkurētspēju, inovatīvā veidā piedāvājot valodas tehnoloģijas plašam klientu lokam.

Pētījumu īsteno SIA „SQUALIO” sadarbībā ar SIA “Tilde”.

  • pētījums Nr. 2.12. „Pētījums par runas atpazīšanas sistēmas pielāgošanu zemas kvalitātes audiofailu apstrādei”. Pētījuma mērķi: (1) veikt nozarei specifisku pētījumu zemas kvalitātes audiofailos, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību; (2) paaugstināt runas atpazīšanas precizitāti neskaidros audioierakstos, kā arī izpētīt iespējas audiofailu apstrādei, definējot audio apgabalus, kas nav piemērojami atpazīšanai (piem., mūzika, reklāma).

Pētījumu īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Individuālā pētījuma 2.7 publikācija

SIA “LETA” individuālais pētījums Nr. 2.7 “Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē” sadarbībā ar IT kompetences centru un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada janvārim.

Pētījuma mērķis bija latviešu valodas teksta padziļināta sintaktiskā un semantiskā analīze, lai no brīvas latviešu valodas teikumiem automātiski iegūtu strukturētus faktus. Tāpēc pētījuma ietvaros tika radītas un pārbaudītas zinātniskās metodes šāda rezultāta sasniegšanai.

Pētījuma rezultātā sagatavots raksts, kas iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Paikens P., Latvian Newswire Information Extraction System and Entity Knowledge Base. In Proceedings  of the Sixth International Conference “Human Language Technologies –  The Baltic Perspective” (Baltic HLT 2014), A. Utka et al. (Eds.) :  Human Language Technologies – The Baltic Perspective, Volume 268, IOS  Press, 2014, pp 119-125. Skat. internetā: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38014

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar SIA “LETA” pārstāvi Ievu Portnaju (tālr. 67029304, ieva.portnaja@leta.lv).

Individuālā pētījuma 1.12 publikācija

AS “RIX Technologies” individuālais pētījums 1.12 “Perspektīvās datu vizualizācijas metožu izpēte biznesa procesiem nepieciešamo saistīto lielo datu analīzei” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013.gada novembra līdz 2014.gada decembrim.

Pētījuma mērķis bija definēt arhitektūru perspektīvās datu vizualizācijas sistēmas komponentēm – klasterēšanas tehnoloģijas un mākoņdatošanas sistēmai, un bezshēmas datu glabātuvei, izveidot datu analīzē efektīvi izmantojamus vizualizācijas modeļus un izvērtēt izveidotās arhitektūras un modeļu pielietošanas efektivitāti dažāda apjoma datiem un datu plūsmām.

Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē WSEAS 9th International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA ’15) un publicēti konferences materiālos:

  • J. Rats “NoSQL document datastore as a backend of the visualization platform for ECM system”, WSEAS 9th International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA ’15), Dubai, United Arab Emirates, February 22-24, 2015, p. 354-359.