Individuālā pētījuma 1.21 publikācija

SIA “ZZ dats” individuālais pētījums Nr. 1.21 “Pētījums par biznesa procesu efektīvu transformēšanu uz mākoņskaitļošanai pielāgotu sistēmas arhitektūru” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis bija veikt izpēti par efektīvu biznesa procesu transformēšanu uz sistēmas arhitektūru, kas pielāgota mākoņskaitļošanai un spēj darboties arī mobilajās ierīcēs. Pētījuma objekts bija komplekss biznesa procesu transformācijas algoritms, kura izveidošanā ir jāievēro, ka veidojamās sistēmas arhitektūras modelim ir jābūt kā optimālam risinājumam starp izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem.

Pētījuma rezultātā sagatavota, iesniegta un apstiprināta publikācija “Cost efficiency calculation and analysis for business processes transformation to cloud computing systems architecture” konferencei BUSTECH 2015.