Monthly Archives: 19.02.2015.

Individuālā pētījuma 1.21 publikācija

SIA “ZZ dats” individuālais pētījums Nr. 1.21 “Pētījums par biznesa procesu efektīvu transformēšanu uz mākoņskaitļošanai pielāgotu sistēmas arhitektūru” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis bija veikt izpēti par efektīvu biznesa procesu transformēšanu uz sistēmas arhitektūru, kas pielāgota mākoņskaitļošanai un spēj darboties arī mobilajās ierīcēs. Pētījuma objekts bija komplekss biznesa procesu transformācijas algoritms, kura izveidošanā ir jāievēro, ka veidojamās sistēmas arhitektūras modelim ir jābūt kā optimālam risinājumam starp izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem.

Pētījuma rezultātā sagatavota, iesniegta un apstiprināta publikācija “Cost efficiency calculation and analysis for business processes transformation to cloud computing systems architecture” konferencei BUSTECH 2015.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „Datorzinību centrs”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.18 „Datu masīva kvalitātes analizēšanas un uzlabošanas tehnoloģijas”, izsludināja iepirkumu par datu masīva metadatu kļūdu un nepilnību novērtēšanas modeļa izveidi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Ingu Meirāni, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 12.03.2015. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “Datorzinību centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2015.gada 12.martam plkst. 17:00.