Nozares pētījuma 1.20 rezultāti

Nozares pētījumu 1.20 “Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks” 2013.gadā SIA “IT kompetences centrs” īstenoja sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Lursoft IT” un SIA “NIHOL.EU”.

Pētījuma mērķis paredzēja rūpnieciska pētījuma un eksperimentālās izstrādes rezultātā radīt algoritmu un sistēmas prototipu „Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”, kas nodrošinās iespēju precīzi izmērīt un analizēt interneta lietotāju uzvedību, iegūt apstrādātus datus drošā vidē un nodrošināt iespēju apstrādāt visa veida datu bāzes, kā arī konstruēt nepieciešamās atskaites no pieejamajiem datiem.

Pētījuma laikā sagatavoti sekojoši ziņojumi: prasību izpēte,prototipa projektējums,prototipa izstrāde, prototips (Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīka datu bāze un Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks).

Tāpat pētījuma laikā iegūtu ārpakalpojumu nodevumi jeb:

  • Pētījums par Interneta lietotāju uzvedības datu savākšanas un analīzes principu izmantošanu, tehnisko risinājumu
  • Prototipa ērtuma, ergonomijas un pārskatāmības testēšana
  • Prototipa lietojamības apraksts

Dokumenti ievietoti lejupielādei Lursoft mājas lapā: https://www.lursoft.lv/lv/petijums-1-20