Nozares pētījuma 1.16 rezultāti

Nozares pētījumu 1.16 “Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” 2013.gadā SIA “IT kompetences centrs” īstenoja sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Lursoft IT” un SIA “NIHOL.EU”.

Pētījuma mērķis paredzēja radīt datu modeli, apstrādes algoritmu un sistēmas prototipu “Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”, kas ļaus veikt datu meklēšanu, analīzi un salīdzināšanu, kā arī praktiski realizēt iespēju atklāt, noteikt un uzskatāmi – grafiski – attēlot jebkuru divu subjektu saistību dažādos laika periodos, izmantojot dažādus datu avotus.

Pētījuma laikā sagatavoti sekojoši ziņojumi:

  • Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana – dokumentā ir aprakstīts pētījums par sadarbības partnerim Lursoft pieejamām, uzturētām datu bāzēm, apkopotas ekspertu aptaujas, identificēti pētījuma objekti, kā arī aprakstīta zinātniskās literatūras analīze par datu apstrādes metodēm.
  • Nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmu izpēte – dokumentā ir aprakstīts pētījums un zinātniskās literatūras analīze par nestrukturēto datu avotu normalizāciju un strukturēšanu.
  • Sistēmas arhitektūra (sākotnējā un precizētā versija) – dokumentā ir ietverts: (1) moduļu dekompozīcija, starpmoduļu atkarības, (2) datu dekompozīcija, datu detalizēts projektējums, (3) saskarnes prasības un projektējums. Dokuments izmantots par pamatu sistēmas prototipa izstrādei.
  • Administratora rokasgrāmata – dokumentā ir aprakstīts: (1) prototipa instalācijas instrukcija; (2) prototipa konfigurācija; (3) datubāzes struktūra. Dokuments izmantots par pamatu sistēmas prototipa instalācijai un administrēšanai.
  • Testēšanas rezultātu apraksts – (1) testēšanas plāns; (2) konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāns; (3) ieviesto jauninājumu žurnāls; (4) testēšanas žurnāls; (5) ārpakalpojumu sniedzēju veiktā testēšana; (6) pielikumi.

Dokumenti ievietoti lejupielādei Lursoft mājas lapā: https://www.lursoft.lv/lv/petijums-1-16.