Monthly Archives: 08.12.2014.

Nozares pētījuma 1.20 rezultāti

Nozares pētījumu 1.20 “Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks” 2013.gadā SIA “IT kompetences centrs” īstenoja sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Lursoft IT” un SIA “NIHOL.EU”.

Pētījuma mērķis paredzēja rūpnieciska pētījuma un eksperimentālās izstrādes rezultātā radīt algoritmu un sistēmas prototipu „Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”, kas nodrošinās iespēju precīzi izmērīt un analizēt interneta lietotāju uzvedību, iegūt apstrādātus datus drošā vidē un nodrošināt iespēju apstrādāt visa veida datu bāzes, kā arī konstruēt nepieciešamās atskaites no pieejamajiem datiem.

Pētījuma laikā sagatavoti sekojoši ziņojumi: prasību izpēte,prototipa projektējums,prototipa izstrāde, prototips (Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīka datu bāze un Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks).

Tāpat pētījuma laikā iegūtu ārpakalpojumu nodevumi jeb:

  • Pētījums par Interneta lietotāju uzvedības datu savākšanas un analīzes principu izmantošanu, tehnisko risinājumu
  • Prototipa ērtuma, ergonomijas un pārskatāmības testēšana
  • Prototipa lietojamības apraksts

Dokumenti ievietoti lejupielādei Lursoft mājas lapā: https://www.lursoft.lv/lv/petijums-1-20

Nozares pētījuma 1.16 rezultāti

Nozares pētījumu 1.16 “Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” 2013.gadā SIA “IT kompetences centrs” īstenoja sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Lursoft IT” un SIA “NIHOL.EU”.

Pētījuma mērķis paredzēja radīt datu modeli, apstrādes algoritmu un sistēmas prototipu “Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”, kas ļaus veikt datu meklēšanu, analīzi un salīdzināšanu, kā arī praktiski realizēt iespēju atklāt, noteikt un uzskatāmi – grafiski – attēlot jebkuru divu subjektu saistību dažādos laika periodos, izmantojot dažādus datu avotus.

Pētījuma laikā sagatavoti sekojoši ziņojumi:

  • Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana – dokumentā ir aprakstīts pētījums par sadarbības partnerim Lursoft pieejamām, uzturētām datu bāzēm, apkopotas ekspertu aptaujas, identificēti pētījuma objekti, kā arī aprakstīta zinātniskās literatūras analīze par datu apstrādes metodēm.
  • Nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmu izpēte – dokumentā ir aprakstīts pētījums un zinātniskās literatūras analīze par nestrukturēto datu avotu normalizāciju un strukturēšanu.
  • Sistēmas arhitektūra (sākotnējā un precizētā versija) – dokumentā ir ietverts: (1) moduļu dekompozīcija, starpmoduļu atkarības, (2) datu dekompozīcija, datu detalizēts projektējums, (3) saskarnes prasības un projektējums. Dokuments izmantots par pamatu sistēmas prototipa izstrādei.
  • Administratora rokasgrāmata – dokumentā ir aprakstīts: (1) prototipa instalācijas instrukcija; (2) prototipa konfigurācija; (3) datubāzes struktūra. Dokuments izmantots par pamatu sistēmas prototipa instalācijai un administrēšanai.
  • Testēšanas rezultātu apraksts – (1) testēšanas plāns; (2) konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāns; (3) ieviesto jauninājumu žurnāls; (4) testēšanas žurnāls; (5) ārpakalpojumu sniedzēju veiktā testēšana; (6) pielikumi.

Dokumenti ievietoti lejupielādei Lursoft mājas lapā: https://www.lursoft.lv/lv/petijums-1-16.