Monthly Archives: 25.11.2014.

Paziņojums par licencēšanas procedūru

SIA “IT kompetences centrs”, kas sadarbībā ar SIA “Lursoft IT”, SIA “NIHOL.EU” un Rīgas Tehnisko Universitāti īstenojis projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) nozares pētījumu 1.16 „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”, izsludina sarunu procedūru par šī pētījuma intelektuālā īpašuma – datu apstrādes algoritma un prototipa – licencēm.

Sarunu procedūras nolikumu var lejupielādēt  šeit vai saņemt iepriekš sazinoties ar Signi Bāliņu, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 15.12.2014. no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2014. gada 15.decembrim plkst. 17:00.

Kompetences centru programmas pagarinājums

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 33 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014.gada 30.oktobrī izsludināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, kas dos iespēju kompetences centriem veikt papildu pētījumus jaunu produktu radīšanai un paredz pagarināt projektu ieviešanas termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim. Grozījumus finansēšanas līgumos starp kompetences centriem un LIAA plānots parakstīt 2014.gada novembrī.

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Individuālā pētījuma 2.2 publikācija

AS“Datorzinību centrs” individuālais pētījums 2.2 “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada martam.

Pētījuma mērķis paredzēja izstrādāt daudzvalodu mācību materiālu dinamiskas adaptācijas un ģenerēšanas metodes un algoritmus, pielietojot objektu klasifikācijas ontoloģijas metodi savstarpējo saikņu un attiecību veidošanai, kas nodrošinās mācību materiālu ātru pielāgošanu un pieejamību, tai skaitā, „mazajām” valodām.

SCOPUS datu bāzē citēts Bulgārijas konferencē CompSysTech prezentēts raksts par šī pētījuma rezultātiem: