Monthly Archives: 23.10.2014.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „Datorzinību centrs”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 2.3 „Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā”, izsludināja iepirkumu par mobilo ierīču elektronisko mācību materiālu (m-MM) piegādes vides modeli.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Signi Bāliņu, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 13.11.2014. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “Datorzinību centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2014. gada 13.novembrim plkst. 17:00.

Individuālā pētījuma 2.8 starptautiskā publikācija

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredzēja veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par metodēm tekstu sintaktiski strukturālai analīzei un izstrādāt latviešu valodas teksta sintaktiskās analīzes moduļa prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotais raksts iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Daiga Deksne and Inguna Skadiņa. 2014. Error-Annotated Corpus for Latvian. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 163-166. Saite uz rakstu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38021

Nozares pētījuma 2.9 raksts Baltic HLT konferencē

Nozares pētījums Nr. 2.9 “Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, SIA “LETA” un SIA “Tilde” tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim.

Pētījuma mērķis bija veikt pētījumus runas atpazīšanā, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību un latviešu valodas konkurētspēju virtuālajā pasaulē, lai, izmantojot pasaules vadošo speciālistu sasniegumus, izveidotu ortogrāfiski un fonētiski marķētu runas korpusu un analizētu tā piemērotību un kvalitāti runas atpazīšanai. Runas korpuss nepieciešams tālākiem IT nozares pētījumiem un praktiskiem pielietojumiem.

Pētījuma rezultātā sagatavots raksts, kas iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Auziņa, I., Pinnis, M., Darģis, R. Comparison of Rule-based and Statistical Methods for Grapheme to Phoneme Modelling. In Proceedings of the Sixth International Conference “Human Language Technologies – The Baltic Perspective” (Baltic HLT 2014), A. Utka et al. (Eds.): Human Language Technologies – The Baltic Perspective, Volume 268, IOS Press, 2014, pp 57–60. Skat. internetā: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38004

Papildus informāciju par pētījuma rezultātiem var iegūt sazinoties ar Signi Bāliņu (signe@itkc.lv, tālr. 67338366).