Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei mašīntulkošanai (MT) mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotie raksti prezentēti konferencēs un iekļauti starptautiskos rakstu krājumos:

  • Mārcis Pinnis. 2014. Bootstrapping of a Multilingual Transliteration Dictionary for European Languages. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 132-140.

Saite uz rakstu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38016

  • Raivis Skadiņš, Valters Šics and Roberts Rozis. 2014. Building the World’s Best General Domain MT for Baltic Languages. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 141-148

Saite uz rakstu:  http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38017

Saite uz konferenci: http://tekstynas.vdu.lt:7080/