Individuālā pētījuma 2.4 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, aplūkot pasaulē aktuālās izvirzītās hipotēzes un to piemērotību mazajām valodām, kā arī iegūt jaunas zināšanas par runas atpazīšanas tehnoloģiju izpētei un produktu izstrādei nepieciešamo resursu kopumu, veikt inovatīvus pētījumus, un izstrādāt eksperimentālu runas sintēzes un atpazīšanas sistēmu prototipus.

Par pētījuma starpposma rezultātiem sagatavots raksts, kas prezentēts starptautiskā konferencē Kauņā un iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Askars Salimbajevs and Mārcis Pinnis. 2014. Towards Large Vocabulary Automatic Speech Recognition for Latvian. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 236-243.

Saite uz konferenci: http://tekstynas.vdu.lt:7080/
Saite uz rakstu krājumu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38034