Individuālā pētījuma 2.1 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un metodes ērtākai dabīgās valodas lietošanai mobilajās ierīcēs, izpētīt lietošanas scenārijus dialogsistēmām un jautājumu atbildēšanas sistēmām mobilajās ierīcēs, radīt metodoloģiskos ieteikumus lietotājam draudzīgas multimodālas saskarnes izveidē, iegūt jaunas zināšanas par daudzvalodību un diskursa analīzi dialogsistēmās, dialogsistēmu pielāgošanu jaunām jomām un lietotājiem, izstrādāt un praksē novērtēt sistēmas prototipu.

Par pētījuma starpposma rezultātiem sagatavots raksts, kas prezentēts starptautiskā konferencē Kauņā un iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Inese Vira and Andrejs Vasiljevs. 2014.The Development of Conversational Agent Based Interface, Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 46-53.

Saite uz konferenci: http://tekstynas.vdu.lt:7080/
Saite uz rakstu krājumu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38002