Monthly Archives: 27.10.2014.

Individuālā pētījuma 1.4 publikācija

SIA “Datorikas institūts DIVI” individuālais pētījums 1.4 “MODEĻU BĀZĒTAS ARHITEKTŪRAS IZPĒTE BIZNESA PROCESU MODELĒŠANAI” sadarbībā ar IT kompetences centru, SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis ir izveidot jaunu metodi, kas nodrošinātu vidēji lielu organizāciju biznesa procesu modelēšanu saskaņā ar modeļu bāzētas arhitektūras principiem. Pētniecības projekta uzdevums ir radīt jaunas zināšanas – veidot domēnu specifisku biznesa procesu apraksta valodu un izstrādāt metodi, kas ļautu aprakstīt procesus vienotā veidā, taču saskaņā ar konkrētā domēna specifiskajām īpašībām.

Pētījuma starprezultāti prezentēti 11.starptautiskajā konferencē Baltic DB & IS 2014 Tallinā, kā rezultātā raksts “Practitioners Approach to Business Processes Modeling” (Ģirts Karnītis (LU), Zane Bičevska (Datorikas institūts DIVI), Jana Ceriņa – Bērziņa (Datorikas institūts DIVI), Jānis Bičevskis (LU)) iekļauts speciālā pēckonferences izdevumā “IOS Press open access book Databases and Information Systems VIII Selected Papers from the Eleventh International Baltic Conference, DB&IS 2014”.

Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei mašīntulkošanai (MT) mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotie raksti prezentēti konferencēs un iekļauti starptautiskos rakstu krājumos:

  • Mārcis Pinnis. 2014. Bootstrapping of a Multilingual Transliteration Dictionary for European Languages. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 132-140.

Saite uz rakstu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38016

  • Raivis Skadiņš, Valters Šics and Roberts Rozis. 2014. Building the World’s Best General Domain MT for Baltic Languages. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 141-148

Saite uz rakstu:  http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38017

Saite uz konferenci: http://tekstynas.vdu.lt:7080/

Individuālā pētījuma 2.4 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, aplūkot pasaulē aktuālās izvirzītās hipotēzes un to piemērotību mazajām valodām, kā arī iegūt jaunas zināšanas par runas atpazīšanas tehnoloģiju izpētei un produktu izstrādei nepieciešamo resursu kopumu, veikt inovatīvus pētījumus, un izstrādāt eksperimentālu runas sintēzes un atpazīšanas sistēmu prototipus.

Par pētījuma starpposma rezultātiem sagatavots raksts, kas prezentēts starptautiskā konferencē Kauņā un iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Askars Salimbajevs and Mārcis Pinnis. 2014. Towards Large Vocabulary Automatic Speech Recognition for Latvian. Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 236-243.

Saite uz konferenci: http://tekstynas.vdu.lt:7080/
Saite uz rakstu krājumu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38034

Individuālā pētījuma 2.1 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un metodes ērtākai dabīgās valodas lietošanai mobilajās ierīcēs, izpētīt lietošanas scenārijus dialogsistēmām un jautājumu atbildēšanas sistēmām mobilajās ierīcēs, radīt metodoloģiskos ieteikumus lietotājam draudzīgas multimodālas saskarnes izveidē, iegūt jaunas zināšanas par daudzvalodību un diskursa analīzi dialogsistēmās, dialogsistēmu pielāgošanu jaunām jomām un lietotājiem, izstrādāt un praksē novērtēt sistēmas prototipu.

Par pētījuma starpposma rezultātiem sagatavots raksts, kas prezentēts starptautiskā konferencē Kauņā un iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Inese Vira and Andrejs Vasiljevs. 2014.The Development of Conversational Agent Based Interface, Human Language Technologies – The Baltic Perspective.Proceedings of the Sixth International Conference Baltic HLT 2014,  IOS Press, 46-53.

Saite uz konferenci: http://tekstynas.vdu.lt:7080/
Saite uz rakstu krājumu: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38002