Individuālā pētījuma 1.6 publikācija

SIA “DIVI grupa” individuālais pētījums 1.6 “Pētījums par biznesa procesu korektuma algoritmiem” sadarbībā ar IT kompetences centru, SIA “Datorikas institūts DIVI grupa” un Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis ir izveir izpētīt un izstrādāt specifiskus algoritmus, kas ļautu veikt domēna specifiskā valodā aprakstītu biznesa procesu iekšējās (semantiskās) konsistences kontroli un koriģēšanu. Pētījums ietver sevī gan biznesa procesu korektuma precīzu definīciju, gan algoritmu izstrādi, kas konkrētā modelī pārbauda atbilstošo procesu korektumu.

Pētījuma starprezultāti prezentēti 11.starptautiskajā konferencē Baltic DB & IS 2014 Tallinā: