Individuālā pētījuma 1.4 publikācija

SIA “Datorikas institūts DIVI” individuālais pētījums 1.4 “MODEĻU BĀZĒTAS ARHITEKTŪRAS IZPĒTE BIZNESA PROCESU MODELĒŠANAI” sadarbībā ar IT kompetences centru, SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis ir izveidot jaunu metodi, kas nodrošinātu vidēji lielu organizāciju biznesa procesu modelēšanu saskaņā ar modeļu bāzētas arhitektūras principiem. Pētniecības projekta uzdevums ir radīt jaunas zināšanas – veidot domēnu specifisku biznesa procesu apraksta valodu un izstrādāt metodi, kas ļautu aprakstīt procesus vienotā veidā, taču saskaņā ar konkrētā domēna specifiskajām īpašībām.

Pētījuma starprezultāti prezentēti 11.starptautiskajā konferencē Baltic DB & IS 2014 Tallinā:

  • Ģirts Karnītis (LU), Zane Bičevska (Datorikas institūts DIVI), Jana Ceriņa – Bērziņa (Datorikas institūts DIVI), Jānis Bičevskis (LU). 2014. Business Processes Modeling and Practice.  Proceedings of the 11th International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2014, 379 – 386.