Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei mašīntulkošanai (MT) mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotie raksti prezentēti konferencēs un iekļauti starptautiskos rakstu krājumos:

  • Raivis Skadiņš (Tilde), Inguna Skadiņa (Tilde), Mārcis Pinnis (Tilde), Andrejs Vasiļjevs (Tilde) and Tomáš Hudík. 2014. Application of Machine Translation in Localization into low-resourced languages.  Proceedings of the Seventeenth Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT2014), 209-216.

Saite uz konferenci: http://hnk.ffzg.hr/eamt2014/

  • Raivis Skadiņš (Tilde), Jörg Tiedeman, Daiga Deksne (Tilde), Roberts. Rozis (Tilde). 2014. Billions of Parallel Words for Free: Building and Using the EU Bookshop Corpus. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), 1850-1855.

Saite uz konferenci: http://lrec2014.lrec-conf.org/en/

Saite uz rakstu:  http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/846_Paper.pdf