Monthly Archives: 12.06.2014.

Individuālā pētījuma 2.7 publikācijas

SIA “LETA” individuālais pētījums Nr. 2.7 “Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē” sadarbībā ar IT kompetences centru un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada janvārim.

Pētījuma mērķis bija latviešu valodas teksta padziļināta sintaktiskā un semantiskā analīze, lai no brīvas latviešu valodas teikumiem automātiski iegūtu strukturētus faktus. Tāpēc pētījuma ietvaros tika radītas un pārbaudītas zinātniskās metodes šāda rezultāta sasniegšanai.

Pētījuma rezultātā sagatavoti raksti, kas iekļauti starptautiskā rakstu krājumā:

  • Lauma Pretkalniņa, Artūrs Znotiņš, Laura Rituma, Didzis Goško: Dependency Parsing Representation Effects on the Accuracy of Semantic Applications – an Example of an Inflective Language. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14),  skat. internetā:  http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/879.html

Papildus informāciju par pētījuma rezultātiem var iegūt sazinoties ar Ievu Portnaju (ieva.portnaja@leta.lv, tālr. 67029304).

Nozares pētījuma 1.15 raksts 3.starptautiskajā projektu vadības konferencē

3.starptautiskajā projektu vadības konferencē (Project Management Development – Practice and Perspectives), kas no 2014.gada 10. līdz 11.aprīlim notika Rīgā, prezentēti nozares pētījuma 1.15 “Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju un biznesa mērķiem” rezultāti. Pētījuma rezultātus ar rakstu “Investments in human resource development according to core competencies of the company and its impact on project management in software development companies in Latvia” konferencē prezentēja pētījuma vadošais pētnieks Uldis Zandbergs (SIA “Baltijas Datoru akadēmija”).

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “FMS”, pētījuma īstenošanā iesaistīti arī SIA “Lattelecom” un SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par principiem, kā izstrādāt  universālu kompetenču modeli, ar kura palīdzību varētu noteikt kompetenču prasības darbiniekiem, kā arī Iegūt jaunas zināšanas par iespējām pielietot subjektīvus un objektīvus kritērijus kompetenču novērtēšanā, kā arī  izpētīt un izstrādāt kompetenču iztrūkuma novērtēšanas metodes.

Nozares pētījuma 1.11 raksts konferencē ICEM 2014

Konferencē ICEM 2014 (International Scientific Conference Economics and Management), kas no 2014.gada 23. līdz 25.aprīlim notika Rīgā, prezentēti nozares pētījuma 1.11 “Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde” rezultāti. Pētījuma rezultātus ar rakstu “Analyses of Factors Influencing the Choise of Solutions for Human Resource Develeopment” konferencē prezentēja pētījuma vadošais pētnieks Maksims Kazakovs (SIA “Baltijas Datoru akadēmija”).

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “FMS”, pētījuma īstenošanā iesaistīti arī SIA “Lattelecom” un SIA “Lattelecom Technology”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt detalizētus pārvaldības modeļus procesiem, kas saistīti ar cilvēkresursu attīstības plānošanu, kā arī definēt biznesa un tehnoloģiskās prasības automatizētiem risinājumiem šo modeļu atbalstam.

Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei mašīntulkošanai (MT) mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotais raksts iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Raivis Skadiņš (Tilde), Jörg Tiedeman, Daiga Deksne (Tilde), Roberts. Rozis (Tilde). 2014. Billions of Parallel Words for Free: Building and Using the EU Bookshop Corpus. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), 1850-1855. Skat. internetā: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/846_Paper.pdf