Nozares pētījuma 1.19 publikācijas

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” jaunākie rezultāti apkopoti divās jaunās publikācijās:

  • Smirnova J., Bumanis N., Vitols G. “CASE STUDY OF VEHICLE PARKING MOBILE PAYMENT APPLICATION: DATA STORAGE AND SYNCHRONIZATION SOLUTION”. Raksts iekļauts 13.starptautiskās zinātniskās konferences “Engineering for rural develompents” rakstu krājumā un 2014.gada 30.maijā prezentēts Jelgavā, Skatīt šeit
  • Vitols G., Smits I., Zacepins A. “Issues of Hybrid Mobile Application Development with PhoneGap: a Case Study of Insurance Mobile Application”. Raksts iekļauts 11.starptautiskās Baltijas konferences “Baltic DB&IS 2014” rakstu krājumā un prezentēts Tallinā. Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.