Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

SIA “RIX Technologies” individuālais pētījums Nr. 1.14 “Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz septembrim. Pētījuma mērķis paredzēja izstrādāt jaunu metodiku Lielo datu dokumentu vadības sistēmas arhitektūras un lietotāja saskarnes izstrādei, kas izmantotu: (1) klasterēšanas tehnoloģijas un mākoņdatošanu, lai nodrošinātu lietotājiem interaktivitāti darbā ar dokumentu-orientētām IT sistēmām; (2) daudzaģentu sistēmas biznesa procesu datu paralēlai apstrādei; (3) dokumentu rangotas grupēšanas metodes.

Par pētījuma rezultātiem sagatavots un žurnālā “International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation” publicēts raksts:

Papildus informāciju par pētījuma rezultātiem var iegūt sazinoties ar Juri Rātu (juris.rats@rixtech.lv, tālr. 67142990).