Nozares pētījuma 2.9 raksts konferencē LREC 2014

Nozares pētījums Nr. 2.9 “Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, SIA “LETA” un SIA “Tilde” tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim.

Pētījuma mērķis bija veikt pētījumus runas atpazīšanā, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību un latviešu valodas konkurētspēju virtuālajā pasaulē, lai, izmantojot pasaules vadošo speciālistu sasniegumus, izveidotu ortogrāfiski un fonētiski marķētu runas korpusu un analizētu tā piemērotību un kvalitāti runas atpazīšanai. Runas korpuss nepieciešams tālākiem IT nozares pētījumiem un praktiskiem pielietojumiem.

Pētījuma rezultātā sagatavots raksts, kas iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

Papildus informāciju par pētījuma rezultātiem var iegūt sazinoties ar Signi Bāliņu (signe@itkc.lv, tālr. 67338366).