Monthly Archives: 23.05.2014.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „Datorzinību centrs”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 2.3 „Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā”, izsludināja iepirkumu par Mobilo ierīču elektronisko mācību materiāla (m-MM) satura komponenšu izmantošanas metodoloģiju.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Signi Bāliņu, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 13.06.2014. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “Datorzinību centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2014. gada 13.jūnijam plkst. 17:00.

Nozares pētījuma 1.19 raksts ICEIS konferencē

Starptautiskā konference par uzņēmumu informācijas sistēmām (angl. – 16th International Conference on Enterprise Information Systems) no 2014.gada 27-30.aprīlim notika Portugālē, Lisabonā. Pētījumu 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE”  konferencē pārstāvēja pētnieks Nikolajs Būmanis.

Raksts “Administration of Government Subsidies Using Contactless Bank Cards” iekļauts konferences materiālos. Izvilkums no konferences materiāliem, t.sk. pētījuma 1.19 raksts apskatāms šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.

Individuālā pētījuma 2.2 publikācijas

AS“Datorzinību centrs” individuālais pētījums 2.2 “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada martam.

Pētījuma mērķis paredzēja izstrādāt daudzvalodu mācību materiālu dinamiskas adaptācijas un ģenerēšanas metodes un algoritmus, pielietojot objektu klasifikācijas ontoloģijas metodi savstarpējo saikņu un attiecību veidošanai, kas nodrošinās mācību materiālu ātru pielāgošanu un pieejamību, tai skaitā, „mazajām” valodām.

Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskajā konferencē ICEIS 2014: