Monthly Archives: 30.04.2014.

ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

2013.gada nogalē pabeigti divi nozares pētījumi biznesa procesu analīzes pētniecības un viens nozares pētījums dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā. Savukārt 2014.gada pirmajā ceturksnī pabeigti vēl četri individuālie pētījumi un uzsākts viens jauns SIA „LETA” individuālais pētījums. Papildus tam 2014.gada otrajā ceturksnī sāksies četri jauni individuālie pētījumi, ko īstenos SIA „FMS”, SIA „DIVI grupa”, AS „RIX Technologies” un AS „Datorzinību centrs”.

Līdz 2014.gada aprīļa beigām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti septiņi starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6 244 106 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 3 809 558 EUR. No šīs summas 2 308 184 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti.

2014.gada 15.martā notika kopēja abu virzienu vadošo pētnieku tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvju līdzdalību, kuras laikā pētnieki prezentēja savu pētījumu aktualitātes un diskutēja par aktuālajiem jautājumiem: rūpnieciskā pētījuma definīciju, publikācijām, sadarbību ar zinātniskajām institūcijām un iesniedzamajiem pārskatiem.DSCN3182

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.12 „Perspektīvās datu vizualizācijas metožu izpēte biznesa procesiem nepieciešamo saistīto lielo datu analīzei”, izsludināja iepirkumu par testu datubāzes modeļa un datu kopu gatavošanu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 09.05.2014. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2014. gada 9.maijam plkst. 17:00.