Monthly Archives: 28.03.2014.

Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanau ieguvei par metodēm tekstu sintaktiski strukturālai analīzei un izstrādāt latviešu valodas teksta sintaktiskās analīzes moduļa prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotais raksts iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

Pētījuma rezultātus 2014.gada 20.martā SIA “Tilde” pētniece Daiga Degsne prezentējusi arī 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konferencē „Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums”: