Monthly Archives: 08.01.2014.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.12 „Perspektīvās datu vizualizācijas metožu izpēte biznesa procesiem nepieciešamo saistīto lielo datu analīzei”, izsludināja iepirkumu par perspektīvās datu vizualizācijas modeļu izstrādi un aprakstīšanu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 29.01.2014. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2014. gada 29.janvārim plkst. 17:00.


Nozares pētījuma 1.19 rezultāti ICEIS konferencē

Starptautiskā konference par uzņēmumu informācijas sistēmām (angl. – 15th International Conference on Enterprise Information Systems) no 2013.gada 4.līdz 7.jūlijam notika Francijā, Angers. Pētījumu 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE”  konferencē pārstāvēja pētnieks Gatis Vītols.

Raksts “Cross-platform Solution for Development of Mobile Applications” iekļauts konferences materiālu 2.sējumā:

  • Vitols, G., Smits, I. & Bogdanov, O. Cross Platform Solution for Integration of Websites into Mobile Applications. In Proceedings of the 15th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS Volume 2, 4–7 July, 2013, Angers: SciTePress, pp. 324-328. ISBN 978-989-8565-60-0.

Izvilkums no konferences materiāliem, t.sk. pētījuma 1.19 raksts apskatāms šeit.

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.