Individuālā pētījuma 1.1 rezultātu publikācijas

Individuālā pētījuma 1.1 “Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” sākotnējie rezultāti iesniegti starptautiskajā konferencē CAiSE 2014, kas 2014. gada jūnijā notiks Grieķijā. Raksta “XMI usage for Statistics and Change Management” autores ir pētījuma īstenošanā iesaistītās Rīgas Tehniskās universitātes pētnieces Ērika Asniņa, Māra Pudāne un Marika Svīķe.

Individuālo pētījumu 1.1 “Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” īsteno SIA “FMS” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunus risinājumus efektīvākai servisu konfigurācijas pārvaldībai informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības vajadzībām, tādējādi paaugstinot IKT produktu un pakalpojumu ilgtspēju. Pētījumu plānots pabeigt 2014.gada martā.