Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013. gada 30. septembrī veiksmīgi ir pabeigts AS „Rix Technologies” individuālais pētījums 1.14 „Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem”. Rezultātus vadošais pētnieks Juris Rāts prezentēja IEEE konferencē „The Second International Conference on Informatics & Applications” (ICIA2013) Lodzā (Polijā), tie ir publicēti konferences materiālos un pieejami IEEE digitālajā bibliotēkā IEEE Xplore. Publikācijai žurnāla „International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation” (IJEEI) nākamajā numurā redakcija ir akceptējusi par pētījuma rezultātiem sagatavoto rakstu „Clustering and Ranked Search for Enterprise Content Management”.