Monthly Archives: 28.12.2013.

ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt  dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens jau pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

Par uzsāktajiem pētījumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti pieci starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2’547’402 LVL, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 1’622’409 LVL apmērā. No šīs summas 996’951 LVL pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējais iesniegtais pārskats vēl tiek izskatīts, tā apstiprināšana plānota 2014.gada janvārī.

Individuālā pētījuma 1.1 rezultātu publikācijas

Individuālā pētījuma 1.1 “Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” sākotnējie rezultāti iesniegti starptautiskajā konferencē CAiSE 2014, kas 2014. gada jūnijā notiks Grieķijā. Raksta “XMI usage for Statistics and Change Management” autores ir pētījuma īstenošanā iesaistītās Rīgas Tehniskās universitātes pētnieces Ērika Asniņa, Māra Pudāne un Marika Svīķe.

Individuālo pētījumu 1.1 “Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” īsteno SIA “FMS” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunus risinājumus efektīvākai servisu konfigurācijas pārvaldībai informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības vajadzībām, tādējādi paaugstinot IKT produktu un pakalpojumu ilgtspēju. Pētījumu plānots pabeigt 2014.gada martā.

Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013. gada 30. septembrī veiksmīgi ir pabeigts AS „Rix Technologies” individuālais pētījums 1.14 „Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem”. Rezultātus vadošais pētnieks Juris Rāts prezentēja IEEE konferencē „The Second International Conference on Informatics & Applications” (ICIA2013) Lodzā (Polijā), tie ir publicēti konferences materiālos un pieejami IEEE digitālajā bibliotēkā IEEE Xplore. Publikācijai žurnāla „International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation” (IJEEI) nākamajā numurā redakcija ir akceptējusi par pētījuma rezultātiem sagatavoto rakstu „Clustering and Ranked Search for Enterprise Content Management”.