Individuālā pētījuma 2.6 publikācija par daudzvalodu mašīntulkošanu

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanau ieguvei mašīntulkošanai mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma laikā sagatavota starptautiska publikācija:

  • Mārcis Pinnis,   Inguna Skadiņa, Andrejs Vasiļjevs. 2013.  Domain Adaptation in Statistical Machine Translation Using Comparable Corpora: Case Study for English Latvian IT Localisation. Proceedings of the 14th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics CICLING 2013, 224-235.

Publikācijas kopsavilkums apskatāms, uzklikšķinot uz interneta vietnē redzamo grāmatas attēlu: http://www.springerprofessional.de/019—domain-adaptation-in-statistical-machine-translation-using-comparable-corpora253a-case-study-for-english-latvian-it-localisation/4096206.html#page-1