Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas par automātiskajām metodēm sintaktiski strukturālai analīzei

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanau ieguvei par metodēm tekstu sintaktiski strukturālai analīzei un izstrādāt latviešu valodas teksta sintaktiskās analīzes moduļa prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotas 2 starptautiskas publikācijas:

  • Daiga Deksne. 2013. Finite State Morphology Tool for Latvian. Proceedings of the 11th International Conference on Finite State Methods and Natural Language Processing, 49-53, Association for Computational Linguistics. Skat. internetā: http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-1809.pdf